Categorieën
Nieuws

ZorgAccent start met Attendi in PUUR van Ecare

Deze week is ZorgAccent, gevestigd in Overijssel, gestart met het spraakgestuurde ECD van Attendi in PUUR van Ecare. Dinsdag 13 december heeft er een superuser overleg plaatsgevonden waarna het mogelijk is geworden om spraakgestuurd te rapporteren in het dossier PUUR van Ecare. ZorgAccent zet in op doelmatige zorg om de zorg betaalbaar en mogelijk te houden. Zorgtechnologie speelt hierin een belangrijke ondersteunende rol.

Gedurende vijf weken zullen vijf wijkzorgteams gebruik gaan maken van het spraakgestuurde ECD. Hierbij zal het rapporteren in bijzijn van de cliënt een belangrijke rol spelen, wat kan bijdragen aan een hogere cliëntbetrokkenheid. Daarnaast is het mogelijk om te rapporteren volgens de SOAP (Subjectief, Objectief, Analyse, Plan) methode. Verslaglegging op deze wijze helpt zorgverleners bij het maken van complete en gestructureerde rapportages.