Categorieën
Nieuws

Spraakgestuurd rapporteren in de wijkzorg erkend als Good Practice door VGZ

Coöperatie VGZ zet zich samen met zorgaanbieders in voor betere zorg tegen lagere kosten. Buurtzorg maakt sinds december 2019 onderdeel uit van het Zinnige Zorg alliantienetwerk, bestaande uit 12 ziekenhuizen, 4 GGZ-instellingen, 2 thuiszorgorganisaties en coöperatie VGZ. Dit netwerk heeft de ambitie om de zorg te verbeteren voor de patiënt en betaalbaar te houden voor nu, maar ook in de toekomst. (VGZ, 2019)

Good Practice

Een Good Practice is een door VGZ erkend verbeterinitiatief dat een bijdrage kan leveren aan zinnige zorg. Het is een vernieuwend initiatief dat positieve resultaten in de zorgpraktijk laat zien. Daarnaast zorgt de innovatie voor een hogere kwaliteit tegen een lagere prijs. Het is mogelijk het initiatief uit te breiden naar andere zorgmedewerkers, onder andere met de hulp van een ambassadeur, boegbeeld voor het initiatief. Ten slotte is er geen negatief effect op duurzaamheid. (VGZ, z.d.)

Pilot Buurtzorg

Gedurende de pilot van Buurtzorg hebben vier teams, afkomstig uit verschillende regio’s in Nederland, gedurende een periode van vijf weken gebruik gemaakt van de Attendi Speech Service. Er is een meting uitgevoerd zowel voor als tijdens de introductieperiode, waarbij data is verzameld om het effect van de oplossing te kunnen meten. Gedurende dit hele proces is VGZ betrokken geweest om de resultaten te kunnen samenvatten tot een Good Practice. De resultaten van de pilot hebben laten zien dat spraakgestuurd rapporteren zorgt voor tijdsbesparing, verhoogde cliëntbetrokkenheid en betere kwaliteit van dossiers. Ook de zorgprofessionals betrokken bij de pilot waren zeer enthousiast over de Attendi Speech Service. Hun ervaringen zijn in overeenstemming met de resultaten van de pilot.

“Ik ben hier heel erg enthousiast over. Allereerst de tijdsbesparing, ik praat namelijk makkelijker dan dat ik typ. Wanneer je de rapportage bij de cliënt inspreekt komt het de betrokkenheid van de cliënt en de kwaliteit van zorg ten goede. Cliënten ervaren dit ook als zeer prettig.”

“De oplossing spraakgestuurd rapporteren heeft ons geholpen bij het efficiënt overdragen van patiënten uit het ziekenhuis, omdat we veel minder meer kwijt zijn aan het overtypen van documenten.”

“Naast dat je het kan gebruiken voor het rapporteren na een contactmoment is het ook handig om het op meerdere plekken in het dossier te gebruiken. Dit zijn vaak langere teksten en door dit spraakgestuurd te doen bespaart dit mij een hoop tijd.”

“Het rapporteren gaat nu sneller en is eenvoudiger geworden, waardoor we meer tijd overhouden voor cliëntenzorg.”

Opschaling

Op basis van de gevonden resultaten en de positieve reacties van de betrokken zorgprofessionals, is er besloten om op te schalen naar 900 Buurtzorg-teams, bestaande uit in totaal 11.000 zorgprofessionals. Sinds 1 december hebben zij allemaal de mogelijkheid om spraakgestuurd te rapporteren. Daar de resultaten is spraakgestuurd rapporteren in de wijkzorg erkend als Good Practice door VGZ. Hiermee draagt Buurtzorg, als onderdeel van het Zinnige Zorg netwerk, bij aan Zinnige Zorg.

Referenties

• VGZ. (2019). Buurtzorg nieuwe alliantiepartner Netwerk Zinnige Zorg. Geraadpleegd op 17 januari 2022, van https://www.cooperatievgz.nl/cooperatie-vgz/nieuws-en-media/nieuwsoverzicht/buurtzorg-nieuw-alliantiepartner-netwerk-zinnige-zorg

• VGZ. (z.d.). Waar moet een Good Practice aan voldoen? Geraadpleegd op 17 januari 2022, van https://www.cooperatievgz.nl/cooperatie-vgz/over-ons/dossiers/zinnige-zorg/good-practice-voorwaarden