Categorieën
Nieuws

Spraakgestuurd rapporteren in de intramurale ouderenzorg erkend als Good Practice

Onlangs is spraakgestuurd rapporteren, uitgerold door Attendi binnen de intramurale zorg van Mijzo, erkend als Good Practice door zorgverzekeraar VGZ. Coöperatie VGZ zet zich, samen met zorgaanbieders, in voor zinnige zorg. Zinnige zorg houdt de zorg in de toekomst betaalbaar en is een verbetering voor de patiënt. Een Good Practice is een door VGZ erkend verbeterinitiatief dat een bijdrage kan leveren aan zinnige zorg. (VGZ, z.d.)

Een Good Practice voldoet aan een aantal criteria. Zo is het initiatief vernieuwend, zijn er positieve resultaten uit de zorgpraktijk, leidt de innovatie tot betere zorg tegen lagere kosten, kan het uitgebreid worden naar andere zorgaanbieders, is er geen negatief effect op duurzaamheid en is er een zorgprofessional, een ambassadeur, die andere collega’s enthousiast kan maken het ook toe te passen. (VGZ, z.d.)

Intramurale zorgmedewerkers van Mijzo maken sinds februari 2021 gebruik van spraakgestuurd rapporteren met de Attendi in het ECD PUUR van Ecare. De effecten van het gebruik van de oplossing zijn onderzocht en laten zien waarom spraakgestuurd rapporteren bijdraagt aan zinnige zorg. Het gebruik van het spraakgestuurde ECD van Attendi zorgt voor een tijdsbesparing van 4 minuten per rapportage, hierdoor is er meer tijd voor het leveren van zorg en wordt de zorgcapaciteit verhoogd. Doordat de zorgprofessional rapporteert in bijzijn van de cliënt, wordt deze meer betrokken bij de zorg, wat leidt tot meer eigen regie. Ook worden mogelijke interpretatiefouten voorkomen, wat zorgt voor kwalitatief betere dossiervoering. De te verwachten besparing per FTE (fulltime-equivalent) bedraagt € 1.677,34 per jaar. Op basis van de casus Attendi en Mijzo intramuraal en de hieruit gevonden resultaten, is spraakgestuurd rapporteren erkend als Good Practice door VGZ. Ook voor de Wijkzorg is VGZ bezig met de ontwikkeling van een good practice op basis van een Attendi casus. In dit geval gaat het om de samenwerking met Buurtzorg. Zodra hier meer resultaten over beschikbaar zijn zullen wij deze op onze website delen.

Referenties

Download Rapport