Categorieën
Nieuws

ZZG zorggroep: Spraakgestuurd rapporteren sluit aan bij visie om medewerkers maximaal te ondersteunen en administratielast te verminderen

Nancy de Leeuw is al sinds 1995 werkzaam bij ZZG zorggroep, gevestigd in Groesbeek bij Nijmegen. Als Manager Zorgadministratie en Wijkondersteuningscentrum (WOC) speelt ze ook een belangrijke rol in het maximaal ondersteunen en het beperken van administratieve lasten voor zorgprofessionals in de wijkverpleegkundige teams en locaties voor beschermd en beschut wonen. 

Ze heeft uitgebreide ervaring in de praktijk als verpleegkundige. Nancy: “Voordat ik bij ZZG zorggroep in deze functie werkzaam werd, ben ik 10 jaar werkzaam geweest in verpleeghuis Joachim en Anna en 4 jaar in een wijkverpleegkundig team. Hierdoor weet ik als geen ander hoe het er in de praktijk aan toe gaat.”

Nancy de Leeuw – Manager Zorgadministratie en Wijkondersteuningscentrum

Deskundig, Liefdevol, Helder

ZZG zorggroep onderscheidt zich door haar kernwaarden: deskundig, liefdevol en helder. Deze waarden vormen de leidraad voor het werk dat de zorggroep levert. “Het is echt de manier waarop we werken en handelen. Er wordt ondersteund waar nodig en gekeken naar wat iemand nodig heeft om zelf zoveel mogelijk de regie op het eigen leven te houden”, aldus Nancy. 

De regie houden geldt niet alleen voor de cliënten, maar ook voor de zorgprofessionals. Nancy: “Vanuit mijn rol en deskundigheid hebben we de ruimte gekregen binnen ZZG om samen met de collega’s van het WOC en de afdeling Zorgregistratie en Applicatiebeheer ons steentje bij te dragen om de medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen in de administratieve taken. Daar krijgen we echt energie van.”

Project ‘Zorgplan = Planning = Realisatie’ en de rol van Attendi

Het project ‘Zorgplan = Planning = Realisatie’ bij ZZG zorggroep is gericht op het verminderen van de administratieve lasten binnen de wijkverpleging. Activiteiten die in het zorgplan zijn opgenomen, worden verwerkt in plankaartjes en geïmporteerd in de registratie. Nancy: “Dit project kwam voort uit het signaal van medewerkers dat de administratieve lasten te hoog waren, vooral met de 5-minutenregistratie.”

Op dat moment kwam ook Attendi in beeld. Nancy: “Spraakgestuurd rapporteren sluit naadloos aan op bij onze visie om de administratielast te verminderen. Het heeft geleid tot een vermindering van de tijd die de zorgprofessionals kwijt zijn aan administratie, maar ook tot meer werkplezier.”

Aanzienlijke tijdwinst en meer werkplezier

Het gebruik van Attendi maakt het gemakkelijker voor medewerkers om hun rapportages op een efficiënte manier vast te leggen. “De oplossing is volledig geïntegreerd in het dossier PUUR. Het dialect dat in de werkgebieden van ZZG wordt gesproken, wordt ook goed opgepakt”, zegt Nancy. 

Naast het realiseren van de technologie, is er ook veel aandacht geschonken aan de adoptie van de oplossing door zorgprofessionals. Nancy: “Dit heeft geleid tot aanzienlijke tijdwinst en meer werkplezier voor het grootste deel van onze zorgprofessionals. Hoewel sommige medewerkers de voordelen niet meteen zagen, heeft de oplossing van Attendi echt een meerwaarde voor diegenen die moeite hebben met bijvoorbeeld de schriftelijke formulering van rapportages en/of lichamelijk baat hebben bij het veel minder typen.” 

Momenteel wordt een functionaliteit ontwikkeld die het mogelijk maakt om instrumenten/metingen in te spreken, bijvoorbeeld de bloeddruk. “Bij een uitrol hiervan is de verwachting dat dit de zorgprofessionals ook veel administratie scheelt”, aldus Nancy.

Toekomstige uitbreiding en samenwerking

Hoewel de huidige implementatie van Attendi zich richt op de Wijkzorg, is er interesse om deze oplossing verder uit te breiden naar de beschut en beschermd wonen locaties. Nancy: “We hebben de oplossing laten zien aan een delegatie van de locaties en ook zij waren erg enthousiast.” 

Om ook spraakgestuurd te kunnen rapporteren in de locaties voor beschermd en beschut wonen, is ZZG zorggroep echter nog afhankelijk van de afspraken die worden gemaakt tussen Nedap en Attendi. “Zodra er overeenstemming is bereikt, zullen we ons direct melden om de opties te bespreken!”, zegt Nancy.

Ook rapporteren met je stem?

Houd me op de hoogte als er een integratie is en ik gebruik kan maken van Attendi.