Categorieën
Nieuws

Direct een nauwkeurig resultaat met de verbeterde Attendi microfoon

Voor alle elektronisch cliëntendossier (ECD) partners die werken met de Attendi Speech Service is afgelopen week een nieuwe release live gezet. Deze release heeft als primair doel het verbeteren van de ervaring van zorgprofessionals met het maken van een spraakgestuurde rapportage.

20 meeloopdagen en 130 uur aan rapportages

Deze nieuwe versie is gebaseerd op feedback van 20 diensten waarin we meeliepen met zorgprofessionals. Daarnaast is er inmiddels 130 uur aan ingesproken rapportages geannoteerd. Geannoteerd betekent dat we het automatisch door Attendi gegenereerde transcript hebben gecontroleerd en waar nodig hebben voorzien van correcties. Door deze werkzaamheden wordt de spraak-naar-tekst beter en verkrijgen we inzicht in het gebruik van de oplossing. Op basis daarvan hebben we 3 problemen geïdentificeerd en aangepakt:

  1. Het opnameknopje was te klein, oftewel de “microfoon”, moet duidelijk zichtbaar zijn op een voor de zorgprofessional logische locatie.
  2. Er waren te veel kliks nodig om tot een uitgeschreven rapportage te komen.
  3. Het was soms nog onduidelijk wanneer een opname start of stopt, waardoor woorden ontbreken of er onnodige lange stiltes zijn.

Attendi werkt voor zorgprofessionals in de bekende omgeving: het ECD. Bij de ontwikkeling van onze oplossing is het dus van belang om deze zo te bouwen dat onze partners deze op de gewenste manier kunnen integreren op zowel web als mobiel. Om dat te verbeteren gingen we met drie verzoeken aan de slag:

  1. De oplossing moet functioneel hetzelfde blijven, maar in de huisstijl van ECD’s kunnen worden gebracht.
  2. De microfoon moet zo natuurlijk mogelijk geïntegreerd zijn in de applicatie: een pop-up (zoals nu het geval is) is onwenselijk.
  3. De mogelijkheid tot het inspreken van bijvoorbeeld een SOAP verslag moet optioneel zijn. Er zijn soms velden waar dit niet relevant is, of er zijn dossiers die op een andere manier invulling geven aan SOAP.

Goed zichtbaar, duidelijke feedback & direct resultaat

Inmiddels staat de nieuwe microfoon klaar voor onze partners. De microfoon kan direct in tekstvelden worden gezet. Deze locatie is voor zorgprofessionals goed zichtbaar en logisch.

Na het indrukken van de microfoon start de opname. Het is voor zorgprofessionals belangrijk dat het duidelijk is wanneer de applicatie aan het luisteren is. Dit bereiken we door tijdens het opnemen 1) het uiterlijk van de microfoon te veranderen, 2) de microfoon te animeren op basis van het spraakvolume, en 3) een geluid af te spelen bij starten en stoppen (dit is vooral handig voor zorgprofessionals die druk bezig zijn met de cliënt voor zich!).

Na het inspreken verschijnt de uitgeschreven rapportage direct in het tekstveld. Hierdoor heeft de zorgprofessional na slechts twee kliks het resultaat, ten opzichte van de vier kliks die eerder nodig waren.

Als zorgprofessionals via Attendi een SOAP of SOEP rapportage in willen spreken, kan dat met het menuknopje naast de microfoon (voor velden waarbij dit door het ECD is aangezet). Functioneel zijn er bij SOAP geen wijzigingen gemaakt.

Daarnaast zijn er veranderingen gemaakt waardoor de kans kleiner is dat het eerste of laatste woord in de rapportage ontbreekt uit het transcript of dat de volledige opname leeg is. Uit analyse blijkt dat zorgprofessionals soms al beginnen met praten op het moment dat ze op de microfoon drukken of op de knop tot stoppen drukken terwijl ze net het laatste woord uitspreken. Doordat we bij de Attendi Microfoon controle hebben over de gebruikersinteractie en het opnemen, kunnen we deze fouten voorkomen.

Toekomst

Deze nieuwe microfoon legt een bredere basis voor doorontwikkelingen van Attendi. Op korte termijn maken we het mogelijk dat punten, komma’s een vraagtekens automatisch aan het transcript worden toegevoegd, zodat zorgprofessionals dat niet handmatig hoeven te doen.

Tot slot zijn wij op dit moment in de testfase van het inspreken van instrumenten. Vanuit dezelfde microfoon kunnen zorgprofessionals daarmee bij een instrument alle waarden inspreken, die wij vervolgens in het juiste veld plaatsen. Deze functionaliteit testen we op dit moment met zorgprofessionals alvorens we deze beschikbaar stellen voor ECDs die gebruik maken van de Attendi Microfoon.