Categorieën
Nieuws

Attendi genomineerd voor AI-prijsvraag door o.a. VWS en NL AI Coalitie

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Nederlandse AI Coalitie, de Patiëntfederatie & de Zorgverzekeraars Nederland hebben aan de hand van een prijsvraag de handen in een geslagen om te zoeken naar oplossingen die een belangrijke bijdrage leveren aan de zorgtransformatie in Nederland. Van alle inzendingen is Attendi een van de vier genomineerden.

Bijdrage van AI aan zorgtransformatie

De Nederlandse zorg heeft te maken met onder andere toenemende zorgvraag, vergrijzing, personeelstekorten, stijgende zorgkosten en hoge administratieve lasten. Transformatie van de gezondheidszorg is cruciaal om toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg te garanderen en verbeteren. In het integraal Zorgakkoord (IZA) hebben zorgpartijen en het Ministerie van VWS afspraken gemaakt voor de periode tot begin 2026. Passende inzet van Artificiële Intelligentie (AI) kan bijdragen aan de benodigde zorgtransformatie en daarmee van betekenis zijn voor het bereiken van de maatschappelijk doelen. Het doel van deze prijsvraag is Nederlandse AI-oplossingen in kaart brengen die bijdragen aan de zorgtransformatie en de winnaar te ondersteunen met een bedrag van €10.000,- dat kan worden ingezet voor verdere opschaling.

Attendi sluit aan op alle criteria

Bij Attendi maken we het mogelijk dat zorgprofessionals per stem registraties kunnen uitvoeren in het patiëntendossier. Doordat zorgprofessionals simpelweg tegen software praten zoals ze dat ook zouden doen tegen patiënten, ontstaat er intuïtief en snel een bruikbare documentatie. Dit kan bijvoorbeeld in de wijkzorg gaan om een dagelijkse voortgangsrapportage, maar ook om het inspreken van een glucose instrument. Hierdoor verschuift het werk van een zorgprofessional van het vullen van lijsten naar het controleren daarvan.

VGZ legde onlangs in good practices de meerwaarde vast van de AI-oplossing van Attendi in zowel de intramurale ouderenzorg en de wijkzorg. Een tijdbesparing van 4 minuten per rapportage, verbeterde kwaliteit van de dossiers en een verhoogde betrokkenheid van patiënten bij het dossier zijn de beschreven voordelen in deze good practices. Landelijk heeft de oplossing van Attendi de potentie om €53.8 miljoen te besparen, voor de Intramurale Ouderenzorg zou dat om €22.3 miljoen gaan. Deze good practices hebben als focus spraakgestuurd rapporteren. De oplossing van Attendi is continue in doorontwikkeling en heeft als doel om alle registraties in het ECD met behulp van AI te vereenvoudigen voor zorgprofessionals. Inmiddels is Attendi al beschikbaar voor 20.000 zorgprofessionals door een prettige samenwerking met ECD-leveranciers. Deze partners bieden de oplossing van Attendi direct aan vanuit de bestaande oplossingen waar zorgprofessionals gebruik van maken.

Nederlandse AI Coalitie event

Op 12 April zal in de jaarbeurs in Utrecht het Nederlandse AI Coalitie event plaatsvinden. De winnaar zal tijdens het even aan het einde bekend gemaakt worden door Diana Veldman van de Patiënten Federatie Nederland. Wil je erbij zijn? Meld je dan aan via: https://nlaic.com/agenda/nl-ai-congres/

Bronnen: