Categorieën
Nieuws

Verbeterde leesbaarheid van rapportages met automatische interpunctie

Zorgprofessionals willen graag een goed leesbare rapportage. Eerder moesten zij punten, komma’s en vraagtekens nog uitspreken met Attendi. Om het spraakgestuurd rapporteren nog makkelijker te maken, zijn we aan de slag gegaan met een nieuwe update: automatische interpunctie. Hierdoor is het expliciet moeten uitspreken van leestekens verleden tijd en verschijnt de rapportage inclusief interpunctie direct in beeld. We gingen in gesprek met Lennert, AI Engineer bij Attendi.

Niet de zorgprofessional opzadelen met extra werk

Attendi is ontwikkeld om de snelheid van het rapporteren en de kwaliteit van rapportages te verbeteren voor zorgprofessionals. Lennert: “Wat we te allen tijde willen voorkomen is dat we de zorgprofessional opzadelen met extra werk. Het hardop moeten uitspreken van leestekens voelt onnatuurlijk aan en vereist extra denkwerk, waardoor je uit je gedachtestroom wordt gehaald. De software herkent nu tijdens het inspreken al wanneer er een leesteken – zoals een punt, komma of vraagteken – in de tekst geplaatst moet worden. Zo hoeft de zorgprofessional zich alleen nog te focussen op dat wat er gerapporteerd moet worden, niet op grammatica.”

In deze video laat Roos het verschil zien tussen spraakgestuurd rapporteren zonder en met automatische interpunctie:

Trainen op basis van duizenden teksten

Voor deze update hebben we een groot taalmodel getraind. Lennert: “Om een update als automatische interpunctie toe te kunnen voegen, moeten we eerst het model trainen. Dit doen we door het AI-model Nederlandse teksten te laten analyseren om patronen wat betreft interpunctie te laten herkennen.”

“Nadat de patronen herkend zijn, is het model in staat in te schatten welk leesteken na elk woord van een ingesproken rapportage moet worden geplaatst. Zo komt er bijvoorbeeld altijd een komma voor het woord ‘maar’ of ‘omdat’ en is het waarschijnlijk dat er een dubbele punt geplaatst moet worden na ‘iemand zei’. Wanneer de tekst over een ander onderwerp lijkt te gaan, is er sprake van een nieuwe zin en plaatst het model automatisch een punt.”

Om een zo accuraat mogelijk resultaat te krijgen, traint het model op basis van duizenden regels. Zo kan er ook onderscheid worden gemaakt tussen wanneer een leesteken juist wel als woord geschreven moet worden – wanneer iemand een punt maakt, is punt een woord en niet het leesteken.

Toegespitst op onze eindgebruikers

Na het trainen van het taalmodel, implementeren we het in de Attendi software. “Dat betekent niet dat het ook meteen in gebruik is”, aldus Lennert. “Het taalmodel herkent nu de interpunctie, maar het moet ook nog goed werken.” Daarom testen we alles in onze eigen demo omgeving. We doen dit door echte geanonimiseerde rapportages in te spreken. We praten dan harder en zachter, en gebruiken zowel mannen- als vrouwenstemmen. De resultaten uit die tests voeren we weer terug in het model, zo garanderen we dat de oplossing voor iedereen in onze gebruikerspopulatie goed werkt. Daarnaast testen we of oplossing nog steeds goed werkt wanneer er heel veel rapportages op hetzelfde moment worden ingesproken. Lennert: “Normaal spreek je de tekst in en zie je kort daarna het transcript van wat er is ingesproken. Wanneer je de oplossing uitbreidt met automatische interpunctie, kan het gebeuren dat het verschijnen van de tekst na een ingesproken rapportage langer duurt. Door dit grondig te testen waarborgen we de tijd die nodig is voor het verwerken van een ingesproken rapportage die de gebruikers gewend zijn.”

De nieuwe update staat vanaf vrijdag 7 april live voor alle gebruikers van Attendi.