Categorieën
Nieuws

Oplossing van Attendi beschikbaar in Ons® van Nedap

Op 21 september 2023 is in Groenlo een handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst tussen Attendi en Nedap. De samenwerking maakt het mogelijk dat vanaf eind november de eerste zorginstellingen aan de slag kunnen met Attendi in Ons® van Nedap. Attendi maakt het voor zorgprofessionals mogelijk om met de stem informatie in het dossier te registreren.

Attendi in Ons®

Zorgprofessionals kunnen in Ons® gebruik maken van de volledige oplossing van Attendi op de mobiele dossier apps (iOS & Android). Bij aanvang is Attendi te gebruiken op mobiel en op een later moment zal de oplossing ook beschikbaar zijn in de weboplossing. De oplossing van Attendi is te gebruiken via Attendi’s Microfoon. Middels deze microfoon heeft Attendi de gelegenheid om eenvoudig nieuwe ontwikkelingen beschikbaar te stellen aan zorgprofessionals. Een voorbeeld van een nieuwe ontwikkeling die beschikbaar komt via de Attendi Microfoon is de Schrijfhulp. De Schrijfhulp is op dit moment in béta bij verschillende zorginstellingen. Deze oplossing zet automatisch spreektaal om in een goed leesbare rapportage.

De Microfoon van Attendi is geïntegreerd met de domeinspecifieke speech-to-text modellen van Attendi. Inmiddels is er al ruim 1.000 uur aan rapportages ingesproken waarvan 250 uur is gebruikt als trainingsdata en input om de oplossing beter te laten aansluiten bij het werkproces van de zorgprofessional. Door dit grote volume aan data kunnen zorgprofessionals die rapporteren in Ons® Dossier door het hele land direct profiteren van nauwkeurig uitgeschreven teksten welke de woorden bevatten die relevant zijn in de context van het zorgdomein waarin de zorgprofessional werkt.

Koplopers

In de aanloop naar de integratie met Nedap hebben bij ons meer dan 120 zorginstellingen zich gemeld met interesse om dit beschikbaar te stellen binnen de organisatie. Het is voor Attendi van belang dat deze zorginstellingen dezelfde kwaliteit ervaren als de zorginstellingen die al klant zijn bij Attendi via een andere partner. De periode november, december en januari zal daarom gebruikt worden om de integratie met Nedap te testen en waar nodig te verfijnen. Dat gaan we doen met een groep koploper organisaties. Dit zijn zorginstellingen met actieve projectgroepen rondom spraakgestuurd rapporteren en de bereidheid om samen met Attendi en Nedap het product en alle processen te testen in de eerste periode. Vanaf februari 2024 start de opschaling naar de organisaties die zich bij Attendi hebben gemeld met de interesse om gebruik te maken van Attendi’s oplossing in Ons®.

Rapporteren als professionele vaardigheid

De missie van Attendi is om vanuit technologie een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en de beschikbaarheid van zorg.  Bij Attendi is de focus bij een implementatie om er niet alleen voor te zorgen dat rapporteren sneller en efficiënter verloopt, maar vooral dat er enkel rapportages tot stand worden gebracht die daadwerkelijk bijdragen aan de kwaliteit en veiligheid van zorg. Dit maken we concreet door zorgprofessionals tijdens de implementatie te scholen in het rapporteren als professionele vaardigheid.  Wanneer rapporteer je wel? Wanneer is rapporteren niet nodig? En als je rapporteert, hoe zorg je er voor dat je een rapportage opstelt die voor iedereen goed leesbaar en bruikbaar is? Hoe betrek je een cliënt bij het rapportage moment? Tijdens deze scholingen maken we met zorgprofessionals direct concreet hoe je deze kennis kunt toepassen door gebruik te maken van spraakgestuurd rapporteren van Attendi. Zo zorgen we ervoor dat zorgprofessionals minder gaan rapporteren, kwalitatief beter gaan rapporteren en dat het sneller en efficiënter verloopt door gebruik te maken van spraakgestuurd rapporteren. Deze dienstverlening staat ook centraal bij de beschikbaarstelling aan zorginstellingen werkzaam in Ons® Dossier.

Wil je een kennismaken en een demo?

Neem contact op met Rik en ontdek wat Attendi kan 
betekenen voor jouw organisatie.

Rik Luimes Contact
Rik Luimes

Klant Adviseur