Categorieën
Nieuws

130 uur aan annotatie zorgt voor 95% nauwkeurigheid

Inmiddels maken ruim 20.000 zorgprofessionals gebruik van Attendi. Van alle ingesproken rapportages is inmiddels 130 uur geannoteerd. Dat wil zeggen dat het door Attendi automatisch gegenereerde transcript door een annotatie specialist van Attendi is voorzien van een accuraat transcript. In dit artikel lichten we toe waarom we annoteren en wat daarvan de impact is op de kwaliteit van de Attendi Speech Service.

Eigen annotatieomgeving, data annotatoren in dienst

Anders dan bij leveranciers zoals Google en Microsoft heeft Attendi samen met zorginstellingen volledige controle over de dataverwerking. Deze controle kan worden geboden omdat we werken met een door ons zelf ontwikkelde annotatieomgeving welke wordt gebruikt door annotatoren die bij ons in dienst zijn. Doordat ze bij ons in dienst zijn kunnen we veiligheidsstandaarden borgen zoals besproken met zorginstellingen.

Dagelijks komt er een grote hoeveelheid aan rapportages binnen. We analyseren binnen welke domeinen en op welke locaties in Nederland de technologie meer fouten maakt ten opzichte van de rest. Met behulp van een intelligente ‘priority queue’ worden eerst de rapportages uit die domeinen en gebieden voorzien van een correct transcript. Op deze manier werken de annotatoren zeer gericht aan het optimaliseren van ons model.

Landelijk 95% nauwkeurigheid

De door annotatoren gecorrigeerde transcripten voeren we weer terug in het spraakmodel, zo leert en herkent het model steeds meer unieke woorden en zinnen die voorkomen in de rapportages van onze doelgroep. De grote omvang aan geannoteerde rapportages zorgt ervoor dat inmiddels in iedere uithoek van Nederland een nauwkeurigheid van 95% behaald wordt – dat wil zeggen dat in een tekst van 100 woorden er 95 correct zijn. Zeker in de zorg is deze nauwkeurigheid van een spraakgestuurde oplossing van groot belang – want hoe minder fouten, hoe sneller je een goede rapportage hebt.

Meer inzicht in de behoefte van zorgprofessionals

Annoteren zorgt er niet alleen voor dat de gegenereerde teksten nauwkeuriger worden, maar ook dat de rapportages makkelijker te lezen en te begrijpen zijn. Wanneer de rapportages makkelijker te lezen zijn, kunnen cliënten en hun familie of mantelzorgers de geleverde zorg beter begrijpen en weloverwogen beslissingen nemen. Dit helpt bij het opbouwen van vertrouwen tussen de zorgprofessionals en hun cliënten, wat essentieel is voor een positieve en effectieve zorgrelatie.

Daarnaast krijgen we door te luisteren naar de audio steeds meer inzicht in de kennis over rapportages en het soort rapportages. We zien onder andere waar zorgprofessionals interpunctie plaatsen en waar het misgaat met spraakgestuurd rapporteren. Deze inzichten zijn heel waardevol om te begrijpen waar spraakgestuurd rapporteren waarde heeft voor de zorgprofessional. Op basis van die inzichten ontwikkelen we het model continu door – en bepalen we waar we wellicht verbeteringen aan het design moeten maken. Zo hebben we bijvoorbeeld recent de Attendi microfoon verbeterd.

Conclusie

Attendi scoort in de VVT na 130 uur aan geannoteerde data landelijk een nauwkeurigheid van 95% – en 73% van de rapportages gaat zelfs direct compleet foutloos. De aanwezigheid van grote hoeveelheden data en een veilige annotatieomgeving zorgt ervoor dat in de toekomst steeds meer datagedreven innovaties mogelijk zijn. Automatische interpunctie en het inspreken van instrumenten zijn daar voorbeelden van die we binnenkort gaan releasen.

Benieuwd naar wat Attendi voor jouw organisatie kan betekenen? Boek een demo en ontdek te mogelijkheden.