Buurtzorg gestart met het Spraakgestuurde ECD PUUR

Deze week is Buurtzorg gestart met het gebruiken van de Attendi Speech Service binnen het ECD PUUR. Met de inzet van deze oplossing verlicht Buurtzorg de hoge werkdruk voor zorgprofessionals in de wijk en vergroot het de betrokkenheid van cliënten.

Hoge werkdruk in de wijkzorg

Zorgprofessionals in de wijk zien, met dezelfde hoeveelheid collega’s, steeds meer cliënten. Dit maakt het lastig om iedere cliënt de benodigde tijd en aandacht te geven. Per contactmoment besteden zorgprofessionals al snel vijf à zes minuten aan het schrijven van een rapportage. De Speech Service van Attendi helpt zorgprofessionals deze tijd aanzienlijk te verkorten.

Betrokkenheid van de cliënt

Buurtzorg vindt het erg belangrijk dat cliënten betrokken worden bij iedere fase van het verpleegkundig proces. Het is niet voor alle cliënten even gemakkelijk om digitaal de dossiers in te zien. Om deze transparantie zo laagdrempelig mogelijk te bieden aan cliënten, stelt Buurtzorg met de Attendi Speech Service zorgprofessionals in staat om rapportages in te spreken in het bijzijn van de cliënt. Zo wordt van de rapportagetijd ook een cliëntcontactmoment gemaakt.

Introductieperiode & VGZ

In de introductieperiode, die een maand duurt, maken vier teams door heel Nederland actief gebruik maken van de oplossing. Vóór aanvang is er een nulmeting gedaan en tijdens de introductieperiode zal er een éénmeting plaatsvinden. De onderzoeksresultaten geven concreet inzicht in de impact van de oplossing. Er wordt onder andere getoetst op de besteding van tijd, de kwaliteit van de dossiers en de betrokkenheid van cliënten. De teams die als eerste aan de slag gaan met de oplossing is ook gevraagd met goede praktijkvoorbeelden te komen. Bij bredere opschaling kunnen deze praktijkvoorbeelden bij alle teams in Buurtzorg worden toegepast.

Tijdens deze introductieperiode is ook verzekeraar VGZ actief betrokken. Op basis van deze resultaten zal VGZ werken aan een ‘good practice’. De opgedane inzichten worden daarmee inzichtelijk voor andere zorginstellingen, zodat zij ook kunnen profiteren van deze kennis.