Wij zijn genomineerd voor de Computable Awards!

Attendi is samen met Mijzo en Ecare genomineerd voor de Computable Awards 2022 met de technologie het ‘Het spraakgestuurd ECD’. Deze awards worden toegekend aan bedrijven, projecten en personen die zich volgens Computable-lezers én een vakjury in het afgelopen jaar nadrukkelijk hebben onderscheiden in de zorg. In dit artikel leggen we uit waarom wij denken dat ons project jullie stem verdient.

Spraakgestuurd rapporteren, maar dan goed

De toepassingen van spraakherkenning sluiten bij uitstek aan op de zorg. Zorgprofessionals werken met hun handen en ogen. Werken op een scherm en toetsenbord is daarbij een onaangename onderbreking. Uit verschillende pilots blijkt de meerwaarde van spraakgestuurd rapporteren voor de langdurige zorg. De kwaliteit van dossiers neemt toe, cliënten kunnen eenvoudiger betrokken worden bij rapportages, en het zorgt voor een tijdsbesparing op rapportagewerkzaamheden van 25%. Toch is de innovatie ‘spraakgestuurd rapporteren’ in de langdurige zorg niet eerder na een pilot opgeschaald binnen een zorginstelling. Waarom schaalt onze oplossing wél op?

  1. Een volledige integratie in PUUR., het elektronisch cliëntendossier van Ecare: Bij vrijwel ieder tekstveld is het mogelijk om een rapportage in te spreken. Zodra een zorgprofessional op de microfoon klikt, start de technologie van Attendi zonder dat de gebruiker wisselt van scherm.

  2. Het onderliggende spraakherkenningsmodel is geoptimaliseerd voor Mijzo en heeft een gemiddelde nauwkeurigheid van ruim 90%. Dat is 20% hoger dan eerder gebruikte ‘generieke’ toepassingen. Lees hier meer informatie.

  3. De technologie is door Attendi zelf ontwikkeld en maakt géén gebruik van derde partijen, waardoor zorginstellingen volledig in controle blijven over privacygevoelige data. Lees hier meer informatie.

  4. Het User Interface is tot stand gekomen door nauw samen te werken met zorgprofessionals. Een rapportage kan worden ingesproken, gepauzeerd en hervat waardoor het aansluit op de dynamiek van het werk van een zorgprofessional. Lees hier meer informatie.

Innoveren door samenwerking

Naast de ontwikkeling van de technologie, heeft samenwerking in dit project een belangrijke rol gespeeld. Zorginstellingen kunnen de oplossing van Attendi aankopen bij hun bekende leverancier: Ecare. Zorgprofessionals kunnen Attendi vervolgens direct gebruiken in PUUR. Om dit mogelijk te maken zijn er verschillende vraagstukken geadresseerd:

• Het evalueren en integreren van alle afzonderlijke technologieën

• Het afstemmen van processen & verantwoordelijkheden

• Het gezamenlijk benaderen en ondersteunen van zorginstellingen

• Het maken van een verdeling van de opbrengsten en kosten

Deze onderwerpen zijn niet altijd eenvoudig, en vragen van beide partijen een investering. Doordat er altijd vanuit vertrouwen en transparantie is samengewerkt is dit effectief verlopen, en staat er inmiddels een product dat prettig werkt voor zorgprofessionals. Dit vormt een solide basis om breder te kunnen opschalen. Wij zijn dan ook trots op deze samenwerking met Ecare en we kijken uit naar de toekomst.

Productverbetering door co-creatie met Mijzo

Mijzo was de eerste zorginstelling die aan de slag ging met de oplossing. Als ouderzorgorganisatie heeft Mijzo een duidelijke visie op haar maatschappelijke opdracht. De visie is concreet gemaakt met zes actielijnen waarbij technologie een belangrijke rol speelt. Gedurende de introductie van deze oplossing werkte Attendi en Ecare nauw samen met het serviceteam. Het serviceteam zorgt ervoor dat de oplossing onder de aandacht komt bij zorgprofessionals en dat zij alles ontvangen wat nodig is om op een goede manier met de oplossing aan de slag te gaan. Tegelijkertijd krijgt Attendi via het serviceteam de wensen en suggesties voor verbetering van de gebruikers door. Door deze samenwerking is de implementatie geborgd en ontstaat er een feedbacklus waardoor de oplossing steeds beter aansluit op de werkvloer. Het serviceteam leunt weer op enthousiaste zorgprofessionals die optreden als super-user op de werkvloer.

Het resultaat

• Na enkele maanden pilot opgeschaald naar de gehele intramurale ouderenzorg van Mijzo

• Er zijn inmiddels bijna 4.000 rapportages ingesproken van in totaal ongeveer 800 minuten

• Een tijdbesparing van 70 uur per jaar per FTE bij actief gebruik

• Drie keer zo weinig spelfouten in de dossiers dan vóór de introductie van de oplossing

Lees hier het volledige interview met Mijzo.

Stemmen

De uitreiking van de prijzen is op 5 oktober en de stembus is geopend! Stemmen jullie mee? Scroll naar de categorie Zorgproject en breng je stem uit op Attendi, Mijzo & Ecare. Dat kan hier.