Ambulant Begeleiders Kwintes (GGZ) ervaren minder tijdsdruk & stress met Attendi

Ambulant Begeleiders Kwintes (GGZ) ervaren minder tijdsdruk & stress met Attendi

In een samenwerking met RIBW-instelling Kwintes, actief in de GGZ, hebben ambulant begeleiders over een periode van 4 maanden gerapporteerd met behulp van de Speech Service van Attendi. 83% van de deelnemers zou de oplossing aanraden aan collega’s en bij een nauwkeurigheid van 89% van de spraak-naar-tekst, hebben zij 65% minder tijd nodig voor de verslaggeving. In dit artikel doen we verslag van de belangrijkste resultaten en in het whitepaper delen wij de belangrijkste lessen die wij hebben geleerd om tot dit resultaat te komen.

Reductie van 65% aan verslaggeving werkzaamheden bij een nauwkeurigheid van 89%

Tijdens de pilot hebben we ons GGZ-model van de spraak-naar-tekst constant geoptimaliseerd. In deze 4 maanden steeg de nauwkeurigheid van 70% naar 89% in de laatste twee weken. Gedurende de pilot is er geen gebruik gemaakt van aanvullende hardware zoals een losse microfoon. De ambulant begeleiders konden gewoon gebruik maken van hun mobiele telefoon en spraken de rapportages in via de applicatie van Attendi.

Bij een nauwkeurigheid van 89% procent zijn nog nauwelijks correcties nodig wat de tijdsbesparing direct ten goede komt. Gedurende de samenwerking verwerkte een ambulant begeleider gemiddeld 4.352 woorden aan tekst per maand wat in totaal gemiddeld 2 uur en 25 minuten in beslag nam aan verslaggevingswerkzaamheden via een computer en toetsenbord. Bij een nauwkeurigheid van 89% zijn nog slechts 46 minuten nodig voor dezelfde omvang aan verslaggeving. Daarmee bespaart spraakgestuurd rapporteren ten opzichte van verslagen typen 65% aan tijd.

Naast de feitelijke tijdsbesparing tegenover het typen van verslagen, kunnen de begeleiders ook effectiever lege momenten op de dag benutten voor het inspreken van rapportages. Tussen de bezoeken door, bijvoorbeeld in de auto, spreken ambulant begeleiders kort na een cliëntbezoek hun verslag in.

Minder stress, meer werkplezier

De Ambulant Begeleiders van Kwintes hebben per dag gemiddeld vijf bezoeken aan een cliënt, na elk bezoek moet een verslag worden gemaakt. Kort na een bezoek zit alle informatie nog vers in het geheugen, maar op dat moment is het niet altijd mogelijk om via de laptop of telefoon een volledig verslag te schrijven. Vaak is het zo dat de begeleiders notities opschrijven en deze later op de dag verwerken tot een volledig verslag. Dit maakt het voor begeleiders lastig om een cliëntbezoek goed af te sluiten, wat gedurende de dag zorgt voor stress. Je voelt je als ambulant begeleider verantwoordelijk dat alle belangrijke informatie een plek krijgt in het dossier.

Met behulp van spraak-naar-tekst ontstaat de gelegenheid voor de begeleiders om direct na een cliëntbezoek een groot volume aan informatie in te spreken. Aan het einde van de dag, in minder tijd, kan deze worden verwerkt tot een compleet verslag. Dit voorkomt dat belangrijke details in het verslag missen, maar ook dat een ambulant begeleider aan het einde van de dag een frustrerend piekmoment heeft aan administratie.

‘‘Het meest prettige is dat je kunt rapporteren wanneer je dat wilt. Daardoor krijgt de informatie laagdrempelig direct een plekje. Het maakt letterlijk en figuurlijk je hoofd leeg. Je hoeft niet na een lange dag nog per se achter je laptop gaan zitten om iets vast te leggen.’’ aldus Xavier Dabekaussen, ambulant begeleider bij Kwintes.

Leer alles over spraak gestuurd rapporteren in de Whitepaper: Spraakgestuurd rapporteren in de ambulante GGZ

Na 4 maanden realiseerden wij in samenwerking met Kwintes een besparing van tijd en gaven 83% van de deelnemers aan de Attendi Speech Service te willen blijven gebruiken. Deze resultaten zijn tot stand gekomen door een nauwe samenwerking tussen de begeleiders en het team van Attendi. In dit proces is veel geleerd over hoe spraakgestuurd rapporteren succesvol kan worden geïmplementeerd in de ambulante GGZ. Wij hebben deze lessen in samenwerking met Kwintes opgeschreven in een whitepaper zodat andere organisaties ook gebruik kunnen maken van deze kennis.