De Attendi Speech Service Webcomponenten

Bij Attendi werken wij continu aan het verbeteren van de gebruikservaring van het spraakgestuurd rapporteren in de zorg. Daarom hebben wij een user interface (UI) ontwikkeld dat hier speciaal voor afgestemd is. Onze collega Reka heeft al een artikel geschreven dat dieper ingaat op de motivatie, het design, en het gebruik van de UI. In een notendop geeft het gebruik van onze UI de volgende voordelen:

 • Het ontwerp van de UI is uitvoerig getest en gevalideerd met zorgprofessionals.
 • De code hoeft niet opnieuw geschreven worden door een partner die de Attendi Speech Service in een product wil integreren.
 • Elke verbetering die wij aan de UI toevoegen, wordt automatisch beschikbaar gesteld aan onze partners.

Dit artikel zal meer focussen op de technische aspecten hiervan, en hoe een partner onze UI makkelijk in gebruik kan nemen. Laten we het als eerst hebben over wat de UI inhoudt en welke zorgen het wegneemt voor ontwikkelaars van partners. Het volgende plaatje laat de functionaliteit zien.

animation showing functionality of Attendi Speech Service user interface

Hieruit zien we dat het volgende mogelijk is:

 • Een gebruiker kan een audio-opname starten, pauzeren, hervatten, en stoppen.
 • De audio wordt meteen in het juiste formaat opgenomen voor gebruik in onze spraak-naar-tekst modellen.
 • Na het stoppen van de opname wordt de audio opgestuurd naar de Attendi Speech Service API. Het gegenereerde transcript wordt teruggestuurd en gevisualiseerd. Onze partners hoeven zich dus niet druk te maken over hoe de Speech Service API in de achtergrond wordt aangeroepen.
 • Na het stoppen van de opname verschijnt er een tekstscherm waarin het transcript eventueel aangepast kan worden. Dit scherm heeft veel potentie voor toekomstige doorontwikkeling. Zo zijn we in eerste instantie van plan om woordsuggesties toe te voegen aan woorden waar onze modellen onzeker over zijn. Dit zal het rapporteerproces nog sneller en nauwkeuriger maken.

Doordat deze logica niet meer zelf geïmplementeerd hoeft te worden, kan het onze partners dagen tot wel weken aan ontwikkeltijd schelen.

Webcomponenten

Er bestaan verschillende soorten applicaties. De belangrijkste categorieëen hiervan zijn: webapplicaties die via een webbrowser te bereiken zijn, mobiele applicaties (Android en iOS), en desktop applicaties (Windows en Mac). Wij zien dat een groot deel van de ECD-leveranciers hun software aanbiedt als webapplicatie. Dit omvat zowel single-page apps (React, Vue.js, etc.) als traditionelere multi-page websites. Daarom hebben we besloten om de UI als eerst voor webapplicaties beschikbaar te stellen.

Om onze UI beschikbaar te maken voor zo veel mogelijk potentiële partners, zochten we naar een oplossing die gebruikt kan worden in elk soort webapplicatie, of het nou een React, Vue, Angular, of low-code app is. Webcomponenten zijn hier uitermate geschikt voor. Dit zijn herbruikbare web-elementen die in elk type webapplicatie gebruikt kunnen worden.1

Webapplicaties en webcomponenten zijn beiden gebouwd op webtechnologieën: een combinatie van html (markup; waar komt wat), JavaScript (logica), en css (styling). Webcomponenten kunnen hierdoor zowel in traditionele websites gebruikt worden, als in de eerder genoemde frameworks. Zie bijvoorbeeld deze link voor meer informatie over webcomponenten.

In combinatie met bovengenoemde betekent dit dat de benodigde ontwikkeltijd om Attendi te integreren minimaal is. Het is zo simpel als:

 1. Het Attendi Speech Service package met een package manager als npm of yarn te installeren.

 2. Onze custom HTML tag

  <attendi-speech-service></attendi-speech-service>
  

  te importeren.

 3. Een aantal configuratiesettings meegeven aan componenten.

Stijlen zoals lettertypes en kleuren kunnen eenvoudig aangepast worden zodat de componenten mooi aansluiten bij het thema van de bestaande applicatie.

Het precieze gebruik van de componenten hebben we uitvoerig gedocumenteerd in het package. Dit is inzichtelijk wanneer een partner gebruik gaat maken van de componenten.

Attendi Speech Service Registry

Onze webcomponenten zijn beschikbaar als node package. Dit betekent dat ze eenvoudig geïnstalleerd kunnen worden met package managers als npm en yarn. Aangezien we deze componenten exclusief beschikbaar stellen voor onze partners, is het package alleen te downloaden via onze eigen package registry.

Als een van onze partners gebruik wil maken van de componenten, maken we een account voor de package registry voor ze aan. Deze account kan gebruikt worden om in te loggen op de registry, de documentatie in te zien, en het package te downloaden.

Transparantie en veiligheid

Als spraak-naar-tekst aanbieder gespecialiseerd in de zorg is transparantie en veiligheid van data een kernwaarde van Attendi. Hetzelfde geldt voor de webcomponenten die we aanbieden. Communicatie tussen de componenten en de Attendi Speech Service API gaat altijd via het versleutelde https protocol, waardoor de audio en het teruggestuurde transcript niet onderschept kunnen worden. Voordat wij nieuwe versies van de componenten releasen, gebruiken wij geautomatiseerde tools zoals npm audit om eventuele kwetsbaarheden in onze software op te sporen en te verhelpen. Verder is de broncode altijd volledig beschikbaar voor inspectie.

Meer informatie?

De componenten kunnen worden geïntegreerd in de bestaande applicaties waar zorgprofessionals al mee werken. Organisaties kunnen contact met ons opnemen om hier gebruik van te maken. Op dit moment is de Speech Service beschikbaar voor zorgprofessionals in de intramurale ouderenzorg, de wijkzorg en de ambulante GGZ. Wil je meer leren over de mogelijkheden van de Attendi Speech Service binnen jouw zorgorganisatie? Neem dan contact met ons op.


 1. Alle applicaties waar JavaScript draait, wat vrijwel altijd het geval is. ↩︎