News.

Through this page we will keep you informed of all developments regarding Attendi. We will regularly post news, product updates about our platform, whitepapers & blogs on topics of our interest.

Latest articles

Laaggeletterdheid in de zorg is een vraagstuk waar nog weinig over wordt gesproken

Onlangs schreef Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, een interessant artikel over laaggeletterdheid onder zorgprofessionals. In dit artikel beschrijven we de belangrijkste lessen uit dat artikel. Zo beschrijven we wat zorgorganisaties hieraan kunnen doen en hoe spraak-naar-tekst zorgprofessionals kan ondersteunen. Daarnaast maken we een analyse naar de kwaliteit van verslaggeving mét spraak-naar-tekst en zonder spraak-naar-tekst.

Privacygevoelige data veilig annoteren voor nauwkeuriger spraak-naar-tekst

Om de nauwkeurigheid van spraak-naar-tekst zo hoog mogelijk te krijgen gebruiken wij een gedeelte van de inkomende rapportages voor het annoteren. Dit is bij uitstek een privacygevoelig proces. In dit artikel legt Tirza Soute, Clinical NLP Engineer bij Attendi, uit wat annoteren precies is en hoe dit bijdraagt aan een hogere nauwkeurigheid van spraak-naar-tekst. Ook gaat zij dieper in op de risico’s met het werken van privacygevoelige data en hoe wij er bij Attendi voor zorgen dat dit veilig gebeurt.

Ambulant Begeleiders Kwintes (GGZ) ervaren minder tijdsdruk & stress met Attendi

In een samenwerking met RIBW-instelling Kwintes, actief in de GGZ, hebben ambulant begeleiders over een periode van 4 maanden gerapporteerd met behulp van de Speech Service van Attendi. 83% van de deelnemers zou de oplossing aanraden aan collega’s en bij een nauwkeurigheid van 89% van de spraak-naar-tekst, hebben zij 65% minder tijd nodig voor de verslaggeving. In dit artikel doen we verslag van de belangrijkste resultaten en in het whitepaper delen wij de belangrijkste lessen die wij hebben geleerd om tot dit resultaat te komen.