Categorieën
Nieuws

Communicatie en contact zijn van cruciaal belang: een interview met Nick Gierveld

Nick Gierveld is sinds 2011 wijkverpleegkundige bij ZorgAccent. Zijn ambitie lag altijd in het ziekenhuis, tot hij een stage liep bij de wijkverpleging. Wat hem vooral aansprak was de uitdaging die hij daar vond. Als wijkverpleegkundige speelt Nick een belangrijke rol in het zorgproces en is hij de spil tussen de zorgvrager en bijbehorende sociale kring en overige disciplines. We gingen met hem in gesprek over zijn ervaringen in de zorg en de rol van technologie in het verbeteren van de zorgverlening.

Unieke en bijzondere cliënten

Voor Nick zijn alle cliënten uniek en bijzonder. Nick: “In mijn werk voer ik regelmatig gesprekken op evaluatieniveau, waarin ik samen met de cliënt kijk naar de zorgverlening en eventuele verbeterpunten of nieuwe zorgdoelen opstel.” Daarnaast hecht hij veel waarde aan gesprekken met mantelzorgers, waarin ze bespreken wat de mantelzorg kan overnemen en waar de professionele zorg nodig is. “In een tijd waarin mantelzorgers een steeds grotere rol spelen in de zorgverlening, is het belangrijk om goed met hen af te stemmen en samen te werken”, aldus Nick.

Tijd maken voor gesprekken

Hoewel het soms een uitdaging kan zijn om genoeg tijd over te houden voor gesprekken met cliënten, beseft Nick hoe belangrijk deze gesprekken zijn. “Ze bieden de mogelijkheid om de zorgverlening te evalueren en te kijken waar aanpassingen kunnen worden gedaan”, zegt Nick. “Soms kunnen deze gesprekken zelfs leiden tot het verminderen van de zorg, bijvoorbeeld door het inzetten van zorgtechnologie die de zelfstandigheid van de cliënt vergroot. Op de lange termijn kunnen deze gesprekken dus juist tijd besparen.”

Kansen voor technologie in de zorg

Nick ziet veel potentieel voor technologie om tijd en aandacht vrij te maken voor zowel cliënten als zorgprofessionals. “Ik denk dat er de komende jaren veel nieuwe zorgtechnologie aankomt die ons werk gemakkelijker kan maken”, aldus Nick. Daarbij zijn contact en communicatie met de cliënt van cruciaal belang. “Alles valt en staat met een duidelijke uitleg. Zorg ervoor dat de cliënt deel blijft uitmaken van de technologie.”

Volgens Nick is de uitleg waarom de technologie belangrijk is en wat het belang voor zorgprofessionals is essentieel. “De technologie die eraan komt kan ervoor zorgen dat we uiteindelijk de tijd die we hebben daadwerkelijk aan de client spenderen. Blijf daarin het contact met de cliënt in oogschouw nemen. Leg uit waarom we het gebruiken, leg uit waarom dit zo belangrijk is.”

Attendi als waardevolle tool

Attendi is voor Nick een waardevolle oplossing die hij dagelijks gebruikt. Nick: “Ik gebruik Attendi met name om lange rapportages in te spreken. Ik kan zorgen dat het rapporteren, wat normaal een paar minuten kost, nu maar een halve minuut in beslag neemt.”

Naast de tijdbesparing waardeert hij vooral de mogelijkheid om rapportages direct bij de cliënt in te kunnen spreken, waardoor de cliënt kan meeluisteren en eventuele onduidelijkheden kunnen worden voorkomen. “Een cliënt gaf laatst aan: ‘ja, zo heb ik het bedoeld.’ Normaal gesproken heb je geen controle op je rapportage. Door direct bij de cliënt de rapportage in te spreken, weet die wat je rapporteert en heb je automatisch een soort dubbele controle.”

Praktische tips

Ook al vindt Nick het spraakgestuurd rapporteren ontzettend handig, begrijpt hij ook goed dat het even tijd kost om eraan te wennen. Hij raadt andere zorgprofessionals dan ook aan om het onderwerp bespreekbaar te maken in het team: “Ik merk dat het belangrijk is om te benoemen dat de optie er is in het team. Het is iets wat we jaren niet hebben gehad. Schrijven werd typen, en nu wordt typen inspreken. Voor sommige collega’s is het nieuw. Het is goed om het te blijven bespreken, met name wat er zo mooi aan is.”

Conclusie

Volgens Nick zal technologie een steeds grotere rol spelen in de zorg. Het is belangrijk om te blijven kijken naar nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen, zodat de tijd en aandacht van zorgprofessionals optimaal benut kunnen worden. Duidelijke communicatie en het betrekken van de cliënt bij het gebruik van technologie zijn essentieel om de beste zorgervaring mogelijk te maken.

Ook rapporteren met je stem?

Houd me op de hoogte als er een integratie is en ik als zorginstelling gebruik kan maken van Attendi.